დაშლა-აწყობითი სამუშაოები
June 13, 2016

14060605061546d7

 

  • ყველა სახის პლასტმასის აღდგენითი სამუშაოები;
  • ფარის დაშლა-აწყობა-აღდგენა;
  • და სხვა.