შეიძინეთ 𝗞𝗨𝗕𝗔 𝗫-𝗯𝗼𝘀𝘀 𝗦𝗘𝗡𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢-ს თბილისისა და ქობულეთის ფილიალებში!

შეიძინეთ 𝗞𝗨𝗕𝗔 𝗫-𝗯𝗼𝘀𝘀 𝗦𝗘𝗡𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢-ს თბილისისა და ქობულეთის ფილიალებში!